2018/2019
14. Ples GJZ - Penzión Aston - 2.2.2019
Lyžiarsky kurz - Chopok - Jasná - 14.1. - 18.1.2019
20. výročie založenia Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho - slávnostný program v MsKS Humenné - Humenská televízia (čas od 11:00)  14.11.2018
Imatrikulácia prvákov - 15.10.2018
Projektové stretnutie v rámci programu ERASMUS+ - Humenné 8.10. - 12.10.2018
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - ocenenie absolventov programu DofE v Prešove 14.9.2018
GJZ Band - Neboj sa - pieseň z CD študentov GJZ Humenné
GJZ Band - Nádherní sme v Tvojich očiach - pieseň z CD študentov GJZ Humenné


2017/2018
XIII. Ples GJZ - 3.2.2018
Lyžiarsky kurz - Chopok - Jasná - 15.1. - 19.1.2018
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu - Humenská televízia (čas od 19:20) - 14.12.2017
Imatrikulácia prvákov - 16.10.2017


2016/2017
XII. Ples GJZ - 4.2.2017
Lyžiarsky kurz - Chopok - Jasná - 16.1. - 20.1.2017
3. Adventná nedeľa - Pásmo slova a piesní -  Video1 * Video2 * Video3 * Video4 * Video5 * Video6 - 11.12.2016
Deň otvorených dverí - 22.11.2016
Program k sviatku školy - 11.11.2016
Imatrikulácia prvákov - pieseň "No Longer Slaves" - 25.10.2016
Program študentov GJZ  Domov sociálnych služieb v Rokytove pri Humennom Humenská televízia (čas od 17:05) - 19.10.2016
Európsky deň jazykov - príspevok na Humenskej televízii (čas od 15:08) - 26.9.2016


2015/2016
Púť do Ríma - 6.6. - 11.6.2016
Deň rodiny - 14.5.2016
Deň Zeme - čas od 14:17 - Záverečné podujatie projektu "Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v GJZ Humenné - 29.4.2016
XI. Ples GJZ - 30.1.2016
Lyžiarsky kurz 2016 - 17.1. - 22.1.2016
 Význam zelených striech v prevencii povodní - video zo študijného pobytu v Nórsku v rámci projektu - 05/2015
Deň otvorených dverí - príspevok na Humenskej televízii (čas od 19:46) - 24.11.2015
Deň otvorených dverí - dramatizácia zo života Ľudovíta Štúra - 24.11.2015
Video pozvánka na Deň otvorených dverí  24.11.2015


2014/2015
Rozlúčka so štvrtákmi - 7.5.2015
Pieseň z programu ku "Dňu vody" | Príspevok na Humenskej televízii (čas od 20:41)  - 24.3.2015
X. Ples GJZ  - 7.2.2015
Lyžiarsky kurz 2015 zostrih  - Vyhliadka z Chopku 15.1.2015 - 11.1. - 16.1.2015
Deň otvorených dverí GJZ  - príspevok na Humenskej televízii (čas od 10:55) - 21.11.2014
Imatrikulácia prvákov - scénka  - 13.10.2014


2013/2014
 Výstup na Rysy  - 17.6.2014
Projekt EÚ: "Mládež v akcii"  - Workshop Ja + Ty + My = Európania
 Lyžiarsky kurz Chopok - Jasná  - 19.1. - 24.1.2014
 9. ples GJZ  - 8.2.2014
 15. výročie založenia školy  |  Hymna GJZ  - slávnostná akadémia v MsKS Humenné - 27.11.2013
Imatrikulácia prvákov - tanec III.A - 14.10.2013


2012/2013
Úprava exteriéru školy - Tvorba projektov - 1. ročník  Foto prezentácia1   Foto prezentácia2
Bad Marienberg 2013 (avi, 8MB) - 8.6. - 17.6.2013
Rozlúčka so štvrtákmi:  IV.A   IV.B   IV.C - 10.5.2013
Volejbalový turnaj GJZ - Športový deň 15.2.2013
8. Ples GJZ - 26.1.2013
Lyžiarsky kurz - Litmanová - 21.1. - 25.1.2013
Sviatok sv. Mikuláša - 6.12.2012
Hymna GJZ
Sviatok školy - ukážka z programu  - 13.11.2012
Imatrikulácia prvákov: Scénka III.A - Hudobné vystúpenie - Divadelná scénka - 11.10.2012
Obraz Božieho milosrdenstva v kaplnke GJZ - 3.9.2012


2011/2012
Rozlúčka so štvrtákmi:  IV.A   IV.B   IV.C - 11.5.2012
VII. Ples GJZ: Tanec II.C - Piesne hudobného krúžku  - 28.1.2012

 Vinšovníci a betlehemci na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho - 22.12.2011
 Sv. Mikuláš na našej škole - 6.12.2011
 Posviacka novej kaplnky sv. Jána Zlatoústeho na našej škole - pri príležitosti sviatku školy 14.11.2011
 Záložka do knihy spája školy - česko-slovenský projekt (10/2011)
Imatrikulácia prvákov 2011: Úvodný tanec - Scénka autobus - Tanec III.A - 18.10.2011
Futbalový turnaj - Športový deň - 19.10.2011


2010/2011
4. projektové stretnutie: Metódy vyučovanie matematiky v Európe - Newcastle, Veľká Británia - 3.5. - 7.5.2011
Lyžovačka na Opalisku - 2.2.2011
 6. Ples Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 
Exkurzia - Nyíregyházi Állatpark (Zoo a oceania) - 18.3.2011
Exkurzia - čistička odpadových vôd v Humennom a ÚV Kamienka
Športový deň - 18.2.2011
3. projektové stretnutie - Terrassa (Španielsko) * Účastníci projektu v televízii Canal TV Terrassa - 13.11. - 17.11.2010
Športový deň - 15.10.2010